Siri Karangan 3

Soalan-soalan karangan untuk renungan

  1. Penghayatan dan amalan terhadap prinsip-prinsip rukun negara boleh mewujudkan kemajuan dan keharmonia dalam nrgara. Bincangkan.

    2. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu agenda untuk mewujudkan perpaduan negara. Oleh itu, pelbagai strategi                 memperkasakna pendidikan negara telah dilaksanakan. Ulaskan pernyataan berikut.

    3. Pembentukan gagasan 1Malaysia adalah amat penting bagi melaksanakan hasrat mewujudkan masyarakat bersatu                           padu.Huraikan bagaimana gagasan tersebut boleh menjayakan objektif di atas.

 

  1. Kepelbagaian bentuk sosial dan budaya yang diamalkan oleh masyarakat di Malaysia seharusnya menjadi penggalak unsur perpaduan negara. Huraikan bagaimana budaya boleh mendatangkan manfaat kepada masyarakat Malayasia.

 

  1. Kewujudan golongan merempat atau kutu rayau di bandar-bandar member kesan yang buruk kepada negara. Bincangkan punca dan kesan kewujudan golongan ini di negara kita .

 

  1. Berbagai-bagai dasar ekonomi telah dilaksanakan  oleh kerajaan untuk pembangunan negara namun kita tidak menafikan bahawa wujud implikasi negatif tertentu kepada rakyat. Bincangkan sebab dan implikasi tersebut kepada rakyat dan negara.

 

  1. Prasarana bersifat kebajikan sentiasa diberi keutamaan oleh kerajaan. Bagaimanapun, prasarana ini sukar diwujudkan kerana menelan kos yang tinggi untuk kepentingan prasarana bentuk kebajikan.

 

  1. Walaupun ekonomi merupakan salah satu indikator kerajaan, namun indikator-indikator ini tidak harus diketepikan. Bincangkan.

 

  1. Cabaran ketujuh dalam Wawasan 2020 adalah mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya penyayang. Jelaskan keadaan yang mencetuskan hasrat kerajaan untuk membentuk masyarakat penyayang dan budaya penyayang.(STPM 2013)

   10. Golongan gelandangan yang membanjiri bandar-bandar utama di negara ini semakin meningkat. Usaha tertentu perlu                         dilakukan bagi menangani gelaja tersebut. Ulaskan. (STPM 2013)

 (Sumber soalan daripada Ace Ahead dan LP serta STPM)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s