Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga 300 patah perkataan. [ 25 ]

1.Kedaulatan dan keagungan bangsa Malaysia bukan sahaja bergantung kepada kekuatan nilai integritinya semata-mata. Namun terdapat faktor-faktor lain yang berperanan dalam pengekalan kedaulatan dan keagungan bangsa Malaysia. Bincangkan penyataan ini.

2. Pembangunan modal insan yang telah dicetuskan dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9) merupakan intipati penting dalam pembangunan negara. Oleh itu, penambahbaikan sistem pendidikan merupakan salah satu langkah yang harus dijalankan oleh pihak kerajaan untuk merealisasikan matlamat tersebut. Bincangkan.

3.Perkara yang sering menimbulkan kebimbangan ketika berlakunya banjir ialah kemungkinan menularnya pelbagai penyakit dan kesannya. Jangkitan penyakit boleh berlaku dan merebak akibat kekotoran alam sekitar, makanan tidak berkualiti, air minuman yang tercemar dan kesesakan di pusat-pusat pemindahan banjir. Bincangkan penyataan ini.

4.Kepelbagaian biologi memainkan peranan penting untuk kesejahteraan kehidupan manusia sejagat secara langsung ataupun tidak langsung. Namun pengeksploitasian terhadapnya mengundang pelbagai risiko. Bincangkan

GRAF
Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf. (20 markah)

1.Berdasarkan petikan di bawah sedikan graf garis yang sesuai untuk menunjukkan pelanggan telefon mengikut jenis perkhidmatan bagi tempoh 1999 hingga 2002.
Bilangan pelanggan telefon di Malaysia semakin meningkat dalam tempoh 1999 hingga 2002. Peningkatan ini selaras dengan kemajuan negara dan peningkatan taraf hidup penduduk. Pada tahun 1999 bilangan pelanggan adalah 7288 ribu orang meningkat sebanyak 6556 ribu pada tahun 2002.
Pada tahun 1999, bilangan pelanggan kediaman berjumlah 3245 ribu orang meningkat kepada 3392 ribu orang pada tahun berikutnya, manakala pada tahun 2001, bilangannya terus meningkat kepada 3400 ribu orang dan berkurang menjadi 3323 ribu orang pada tahun 2002.
Bilangan pelanggan telefon selular meningkat dengan drastik daripada 2717 ribu orang pada tahun 1999 meningkat sebanyak 233.2 peratus pada tahun 2002. Manakala pada tahun 2000 dan 2001 masing masing 5122 ribu orang dan 7385 ribu orang.
Bilangan pelanggan telefon perniagaan berlaku perningkatan tetapi tidak begitu mendadak seperti telefon selular. Pada tahun 1999, bilangannya ialah 1178 ribu orang meningkat kepada 1236 ribu orang pada tahun berikutnya. Pada tahun 2001, meningkat sedikit menjadi 1310 ribu orang dan terus meningkat sebanyak 37 ribu orang pada tahun 2002.
Bagi pelanggan telefon awam iaitu bilangan yang paling rendah berlaku sedikit peningkatan dan penurunan dalam tempoh berkenaan. Pada tahun 1999, bilangannya hanya 148 ribu orang dan meningkat sedikit sebanyak seribu orang pada tahun berikutnya. Pada tahun 2001, bilangannya menurun sebanyak 24 ribu orang dan terus menurun pada tahun 2002 sebanyak 4 ribu orang. Keadaan ini menunjukkan pelanggan telefon awam tidak berminat menggunakan telefon awam kerana telefon telefon lain lebih memudahkan mereka.

(Sumber: Dipetik dan diubasuai daripada 
Jabatan Perangkaan Negara 2003

2. Berpandukan maklumat di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan tenaga buruh, bilangan yang bekerja dan pengangguran serta kadar pengangguran di Malaysia dari tahun 2000 hingga 2003.
Bilangan tenaga buruh pada tahun 1999 seramai 8240.9 ribu orang dan telah meningkat dengan ketara kepada 9616.1 ribu orang pada tahun berikutnya sebelum bertambah sebanyak 276 ribu orang pada tahun 2001. Peningkatan ini memberi kesan kepada kadar pengangguran yang mencatatkan kenaikan sebanyak 0.5% kepada 3.6% berbanding 3.1% pada tahun 2000 dengan jumlah pengangguran adalah seramai 294.4 ribu orang dan bertambah sebanyak 62.7 ribu orang pada tahun 2001.
Bilangan penduduk yang mendapat pekerjaan adalah seramai 9321.7 ribu orang dan meningkat kepada 9535 ribu orang pada tahun 2001. Perbezaan peratus mendapat pekerjaan dengan bilangan penawaran guna tenaga adalah sebanyak 3.06%. Pada tahun 2002, kadar pengangguran merosot sebanyak 0.1% berbanding tahun sebelumnya dengan jumlah orang yang tiada pekerjaan dicatatkan sebanyak 343.5 ribu orang. Penduduk yang mendapat pekerjaan telah bertambah sedikit kepada 9542.6 ribu orang. Jumlah tenaga buruh pada tahun 2002 adalah sebanyak 9886.2 ribu orang berkurangan sebanyak 5.9 ribu orang berbanding tahun 2001.
Bilangan tenaga kerja pada tahun 2003 menunjukkan peningkatan sebanyak 98.8 ribu orang berbanding tahun sebelumnya kepada 9985 ribu orang. Jumlah yang mendapat pekerjaan telah bertambah kepada 9650.1 ribu orang pada tahun yang sama. Dalam tempoh ini, jumlah pengangguran telah berkurangan sebanyak 8.6 ribu orang dengan kadar pengangguran yang merosot kepada 3.4%.

(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada
Jabatan Sumber Manusia 2004)

Advertisements
Aside | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s